ทั่วไป
   Tm-220
   
  tm-u220 มีปัญหา เลื่อนกระดาษ ออกมาไม่ปรกติ ทำให้พิมพ์ซึ้าบรรทัดบางบรรทัดติดกันบางต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวให้ครับพอดีอยู่ต่างจังหวัดเกรงว่าส่งซ่อมส่งไปส่งกลับจะใช้เวลามาก
   
  ผู้ตั้งกระทู้วราวุธ  Email Warawut.tang@gmail.com
    [23 ส.ค. 2558 6:11 AM]  IP : 125.27.157.94
 แสดงความคิดเห็น
 
 ชื่อ
 Email

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =  (ใส่เป็นตัวเลข)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)